۶- اصلاح خطاهای صحابه (استدراکات)

گاه می‌شد که او از یکی از صحابه مطلبی می‌شنید، که از پیامبر خداص نقل می‌کرد، اما نسبت به موضوع برداشت نادرستی ارائه می‌نمود. عایشه صدیقه بی‌درنگ به تصحیح و اصلاح آن می‌پرداخت.

امام احمد در مسند خود از ابن عمرش نقل نموده که: میت در اثر گریستن زندگان بر او، عذاب می‌بیند. عایشه صدیقهب گفته است:

«ابوعبدالرحمن (کنیه ابن عمر) دچار توهم شده، هم‌چنان که در مورد چاه کهنه بدر دچار توهم شده بود. پیامبر خداص در واقع چنین فرموده است: آن شخص عذاب می‌بیند، در حالی که خانواده‌اش بر او می‌گریند. منظور او شخص کافر بود»[۲۳۲] .

هم‌چنین گفته است: فرود آمدن در محصب (اسم جایی در مکه) سنت نیست. پیامبر خداص برای این در آن‌جا فرود آمد تا بیرون شدن از آن‌جا برایش آسان‌تر باشد[۲۳۳] .

یکی از صحابه حدیثی روایت می‌کرد مبنی بر این که آن چه سبب قطع نماز می‌شود، سگ، خر و زن است.

﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ [الإسراء: ۷۰] .

«به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشته‌ایم».

[۲۳۲] المسند، ج ۶، صص ۲۰۹-۱۰۷. [۲۳۳] المسند، ج ۶، ص ۱۰۷.