عایشه در عرصه دعوت و فعالیت دینی

عایشه صدیقه، پیامبرص را بی‌نهایت دوست داشت. دعوت مردم به سوی دین خدا که به وسیله پیامبر خداص انجام می‌گرفت، برای او بسی دوست‌داشتنی بود. از این‌رو آن را اساس زندگی خود قرار داد و در راه ابلاغ و رساندن آن به مردم، تمام کوشش خود را صرف نمود. دعوت در زندگانی عایشه صدیقه به دو مرحله تقسیم می‌شود:

مرحله یکم: در حیات پیامبرص

مرحله دوم: پس از درگذشت او.

هر یک از این دو مرحله از شاخص‌ها و خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است.