پدر

پدر عایشه، ابوبکر صدیق است. نامش عبدالله، نام پدرش عثمان معروف به ابوقحافه پسر عامر از قبیله بنی تیم می‌باشد. ابوبکر صدیق، پیش از مسلمان شدن به سخاوت، شجاعت، امانتداری، خوش‌فکری، خوش اخلاقی، همزیستی دوستانه و زندگی پاکیزه، مشهور و زبان‌زد همه بود. مردان قبیله نزد او می‌آمدند و به خاطر علم فراوان، آگاهی دقیق، همنشینی خوب و اخلاق پسندیده‌اش با او انس می‌گرفتند[۷] .

او یک تاجر ثروتمند بود. در نسب‌شناسی نیز از همه ماهرتر بود. همین امر سبب شده بود، که قریش نسبت به او مباهات کند. در این مورد تاریخ‌نگاران عرب و مسلمان اتفاق‌نظر دارند که او در مورد نسب قریش از همه آگاه‌تر بوده است[۸] .

علاوه بر همه این خصوصیات، او تاج پیشی گرفتن به اسلام را نیز بر سر داشت. او نخستین مردی بود که مسلمان شد[۹] . هم‌چنین از بقیه مردم به قلب پیامبرص نزدیک‌تر بود. تا جایی که پیامبرص درباره او فرموده بود:

«اگر از امتم کسی را به دوستی می‌گرفتم، مسلماً ابوبکر را برمی‌گزیدم»[۱۰] .

این نیست جز، به خاطر ایمان راستین، اخلاص بزرگ و کوشش‌های مداوم وی و بخشیدن دارایی خود به پیامبرص، تا جایی که پیامبرص درباره او گفته است:

«کسی که از همه مردم در همراهی و دارایی خود بر من بیشتر منت دارد، ابوبکر است»[۱۱] .

عایشه زیر سایه این پدر بزرگوار رشد کرد و بالید. از پله‌های عشق و ایمان قدسی او بالا رفت و با خصوصیات و امتیازات این پدر مهربان خو گرفت.

[۷] السیره النبویه از ابن کثیر، ج ، ص ۴۳۷ [۸] الاصابه فی تمییز الصحابه، ج ۲، ص ۳۴۲. [۹] همان. [۱۰] صحیح بخاری، ج ۲، صص ۲۸۹ و ۳۳۱. [۱۱] صحیح بخاری، ج ۲، ص ۳۳۱.