تقلید کورکورانه، زیان‌بخش است

یکی از عیب‌ها و اشتباهات رایج میان مسلمانان که باید ترک شود، تقلید کورکورانه است. بعضی از مسلمانان هر سخن و کرداری را که از غرب و شرق می‌آید بدون این که عمق آن را درک کنند، مانند طوطی تقلید می‌کنند تا مردم به آن‌ها بگویند: «متمدن و پیشرفته!»، البته این کار، اشتباهی بزرگ است.

۱- برادر مسلمانم، از تقلید کورکورانه دوری کن و تا زمانی که از محتوی و عمق گفتار یا کرداری مطمئن نشده‌ای و آن را با محک اسلام نسنجیده‌ای، قبول نکن؛ شاید آن کار حرام باشد، مانند به انگشت کردن حلقه نامزدی که زن آن را به شوهرش می‌دهد، با این پندار که این انگشتری، شوهرش را از اختلاط با دختران باز می‌دارد؛ غافل از این که چنانچه همسرش بخواهد با دختران اختلاط داشته باشد، این حلقه را درمی‌آورد. استفاده از انگشتری، برای مردان جزو عادت‌های نصاری است؛ به ویژه اگر انگشتری از جنس طلا باشد که برای مردان صد در صد حرام است و پیامبر ج مسلمانان را از تقلید و دنباله‌روی کافران نهی کرده و فرموده است:

«من تشبّه بقوم فهو منهم»«صحیح رواه ابوداود»

«هر کس از گروهی تقلید کند جزو آنان به حساب می‌آید.»

یکی از تقلیدهای ناپسندی که باعث ذلّت و خواری مسلمانان شده است، پیروی از قوانین ضد اسلامی غرب و به کنار نهادن شریعت خداوند متعال است که در عصر پیامبر ج و اصحاب و تابعین موجب عزّت و سرافرازی مسلمانان شد.

۲- انگشتر طلا به دست مکن زیرا برای مردان حرام است و برای زنان حلال. از ابن عباس رضی‌الله عنهما روایت شده است که رسول خدا ج یک انگشتر طلا را در دست مردی دید و بلافاصله آن را درآوردند و دور انداختند و فرمودند:

«یعمد أحدكم إلی جمرةٍ من نّارٍ، فیجعلها في یده فقیل للرّجل بعد ما ذهب رسول اللهج: خذ خاتمك انتفع به، قال: والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ج» «رواه مسلم»

«یکی از شما به سوی اخگری از آتش می‌رود و آن را در دستش قرار می‌دهد. پس از آن که رسول خدا ج رفتند، به آن مرد گفته شد: انگشترت را بردار و از آن استفاده کن، گفت: به خدا سوگند چیزی را که رسول خدا ج دور انداخته است هرگز برنمی‌دارم.»