وظیفه کارگر و کارفرما

۱- با اخلاص کار کن و اوقاتت را بدون کار تلف نکن تا دستمزد حلالی بگیری.

۲- کارفرما را راهنمایی و نصیحت کن و نسبت به او خائن مباش حتی اگر غیر مسلمان باشد؛ زیرا پیامبر ج می‌فرماید:

«من غشّ فلیس منّا»«صحیح رواه الترمذی»

«هر کس دست به خیانت بزند از ما نیست.»

۳- کارت را به بهترین وجه ممکن انجام بده زیرا پیامبر ج می‌فرمایند:

«إنّ الله یحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنه»«حسن رواه البیهقی»

«خداوند از شما کسی را دوست دارد که اگر دست به انجام کاری زد آن را به وجه احسن به انجام برساند.»

۴- در عمل به وعده‌ات کوشا باش و خلف وعده نکن تا اطمینان مردم را به دست بیاوری و دچار گناه بزرگی نشوی؛ پیامبر ج می‌فرمایند:

«آیة المنافق ثلاثٌ إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» «متفق علیه»

«نشانه‌ی منافق سه چیز است: هر گاه سخن گوید دروغ گوید، هر زمان وعده دهد خلاف آن عمل نماید، و اگر مورد اعتماد مردم واقع شود به آن‌ها خیانت می‌کند.»

کارفرما باید به اندازه‌ی توانایی کارگر به او دستمزد بدهد؛ به ویژه هنگامی که میانشان قراردادی باشد. و نباید در پرداخت حقّ کارگر تأخیر کند، زیرا پیامبر ج می‌فرمایند:

«مطل الغنيّ ظلم»«متفق علیه»

«تعلّل ورزیدن ثروتمند در پرداخت حق دیگران، ظلم به شمار می‌آید.»