۲- اخم کردن

گاهی اوقات، معلّم می‌تواند در صورت مشاهده‌ی آشوب و شلوغی دانش‌آموزان، در برابر آن‌ها ترشرویی کند تا نظم و هیبت کلاس حفظ شود. این کار بهتر از آن است که در آغاز با آنان سهل‌انگاری کند اما به محض شلوغ کردن، آن‌ها را تنبیه کند.