۶- خود را جزو دانش‌آموزان به حساب آوردن

معلّم باید خود را دانش‌آموزی خوب تلقی کند و خویشتن را به آنان منسوب نماید، این کار تشویق بزرگی به حساب می‌آید. پیامبر ج می‌فرمایند:

«لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار»«متفق علیه»

«اگر به خاطر هجرت به مدینه، مهاجر منسوب نمی‌شدم، یکی از انصار بودم.»