۴- لوح تقدیر

بسیار به جا و مفید است که در مدرسه یک لوح تقدیر بزرگ در معرض دید دانش‌آموزان نصب شود و نام کسانی که در زمینه‌ی اخلاق و رفتار، سعی و تلاش یا نظافت و غیره... بر بقیه برتری دارند نوشته شود. این کار باعث تشویق دانش‌آموزان دیگر می‌گردد تا آنان را الگوی خود قرار دهند و نام‌هایشان روی این لوح نوشته شود.