۲- تشویقات مادی

طبیعتاً بچه‌ها از تشویق مادی خوششان می‌آید و مشتاق برخورداری از آن هستند؛ از این رو، معلّم باید این اشتیاق را بی‌پاسخ نگذارد و به مناسبت‌های گوناگون به آن‌ها جایزه بدهد. دانش‌آموز کوشا و خوش اخلاق که نسبت به وظایف خود در برابر پروردگارش مانند نماز خواندن و دیگر کارهای خیر و فعالیت‌های مدرسه احساس مسؤولیت می‌کند، و جایزه مادی از معلّمش می‌گیرد، خود را نزد دوستان، شادان و خوشحال می‌یابد؛ زیرا غریزه‌ی حقّ تملّک و تصرّف را در خود اشباع کرده است. شایسته است که معلّم برای چنین دانش‌آموزی،باید نمره خوبی در زمینه اخلاق و درس که در آن ممتاز بوده است، منظور کند.