پایبندی به نماز جماعت در مسجد

تردیدی نیست که نماز جماعت در مسجد بر مردان واجب است. اولیا و مربّیان باید دانش‌آموزان را تشویق کنند که نماز را در مسجد بخوانند تا در دوران بزرگسالی به آن عادت کنند و رفتن به مسجد برایشان آسان شود. یکی از این تشویق‌های مفید و تجربه شده، این است که معلّم، جدول زیر را روی تخته سیاه رسم کند تا دانش‌آموزان آن را در دفترشان بنویسند. دانش‌آموزان برای نماز جماعت به مسجد بروند و امام جماعت یا مؤذّن اسم خود را روی دفتر نوشته و آن را امضا کند. سپس دانش‌آموز هر روز جدول را نزد معلّم آورده تا جایی را که مخصوص معلّم است امضا کند و نمره و علامت خوب را در زمینه‌ی رفتار و تربیت اسلامی برای دانش‌آموز نمونه بگذارد و هدایا و جوایزی به ایشان بدهد.

نام دانش‌آموز:

<strong >روزهای هفته</strong >

<strong >صبح</strong >

<strong >ظهر</strong >

<strong >عصر</strong >

<strong >مغرب</strong >

<strong >عشاء</strong >

<strong >امضاء معلم</strong >

شنبه

امام

امام

امام

امام

امام

 

یکشنبه

امام

امام

امام

امام

امام

 

دوشنبه

امام

امام

امام

امام

امام

 

سه‌شنبه

امام

امام

امام

امام

امام

 

چهارشنبه

امام

امام

امام

امام

امام

 

پنج‌شنبه

امام

امام

امام

امام

امام

 

جمعه

امام

امام

امام

امام

امام

 

 

 

توجه: دانش‌آموز دختر باید در خانه نماز بخواند و پدرش به جای امام، جدول را امضاء کند. او نیز، هر روز آن را به معلّمش نشان دهد.