۱- نماز

نماز، یک عبادت است؛ اما خالی از فواید بدنی هم نیست؛ قیام و رکوع و سجود، ورز‌ش‌هایی هستند که باعث تقویت بدن می‌شوند.