۳- مسابقه زبان عربی

معلّمان باید به زبان عربی با دانش‌آموزان صحبت کنند و آنان را به این کار تشویق نمایند و به برگزاری مسابقه‌ی «مکالمه» به زبان عربی با همکلاسی‌ها و معلمانشان اقدام نمایند و به برندگانی که به زبان عربی فصیح، صحبت می‌کنند جوایزی اهدا نمایند.