۱- مسابقه حفظ قرآن کریم

معلّمان می‌توانند دانش‌آموان را به حفظ یک «سوره» یا یک «جزء» تشویق کنند و سپس دو نفری یا بیشتر با هم مسابقه بدهند و در پایان، نشان برتر یا جایزه به برندگان داده شود. البته می‌توان دامنه‌ی مسابقه را میان دو کلاس، دو مدرسه، چند شهر یا در سطح کشور گسترش داد؛ همانطور که دولت عربستان سعودی در وسایل ارتباط جمعی،آن را اجرا می‌کند:

(الف) در برنامه‌ای تحت عنوان «ناشیء في رحاب القرآن» که از طریق رادیو و تلویزیون پخش می‌شود،یک نوآموز با حفظ صفحاتی از قرآن به تلاوت می‌پردازد. این کار باعث تشویق کودکان در امر حفظ قرآن می‌شود. افزون بر این، جوایزی نیز، به آنان اعطا می‌گردد.

(ب) «مسابقه‌ی جهانی حفظ، تفسیر و تجوید قرآن کریم» که هر سال از طرف وزارت حج و اوقاف برگزار می‌شود و برندگان با اعطای جوایز مادی و معنوی مورد تشویق قرار می‌گیرند، و علاوه بر این، پاداش بزرگی را به خاطر حفظ قرآن کسب می‌کنند.

(ج) برنامه‌ی دیگری به نام «أبناء الاسلام» وجود دارد که یک برنامه‌ی اسلامی موفق است و از سوی «رابطه العالم الاسلامی» برگزار می‌گردد.