۳- روزنامه دیواری

یکی از فعالیت‌های مفید مدرسه، وجود روزنامه دیواری در مدرسه است که برخی از سخنان پندآمیز، ضرب‌المثل‌ها، اخبار، مسابقات و برنامه امتحانات و دیگر موضوعات در آن نوشته می‌شود. تهیه‌ی این روزنامه با مشارکت دانش‌آموزان و زیر نظر یکی از معلّمان صورت می‌گیرد. معلّم مزبور، بعضی از دانش‌آموزان خوش‌ خط را برمی‌گزیند تا شعار روز یا هفته را بنویسند. این شعار می‌تواند آیه‌ای از قرآن، حدیث پیامبر ج، یک بیت شعر پر محتوا یا نکته‌ای تربیتی باشد؛ مانند ابیات زیر:

والأمام مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعباً طيّب الأعراق

«مادر، مدرسه‌ای است که اگر او را آماده کنی، مانند این است که یک ملت پاک ‌تبار را آماده کرده باشی.»

ألله أسأل أن یفرّج كربنا
فالكرب لا یمحوه إلا الله

«از خدا می‌خواهم که غم و غصه و ناراحتی را از ما دور کند، زیرا جز خدا کسی ناراحتی‌ها را نمی‌زداید.»