بعضی از آداب عیادت از بیماران

(الف) ملاقات باید کوتاه باشد تا باعث رنجش خاطر بیمار نگردد. شاید او به خواب و استراحت یا قضای حاجت احتیاج داشته باشد؛ مگر این که با وی بسیار صمیمی باشی.

(ب) نزد بیمار زیاد حرف نزن، و بازگویی داستان بیماری‌اش را از او درخواست مکن.

(ج) سعی کن دل او را شاد کنی و وی را به بهبودی امیدوار سازی. رسول خدا ج می‌فرمایند:

(د) برای مریض دعا کن و به وی بگو: «لا بأس علیك طهور»«برای تو زیانی ندارد، کفاره‌ی گناهانت می‌شود.»

«من عاد مریضاً لم یحضر أجله، فقال عنده سبع مرّتٍ: أسأل الله العظیم ربّ العرش العظیم أن یشفیك، إلاّ عافاه الله»«صححه الحاکم و وافقه الذهبی»

«هر کس، بیماری را عیادت کند که اجلش فرانرسیده است، و هفت بار نزد او بگوید: از خداوند بزرگ، پروردگار عرش عظیم، خواهانم که تو را شفا دهد، حتماً خداوند به او تندرستی و سلامتی می‌بخشد.»