۸- رعایت حقوق همسایگان

همسایه‌ات را با گفتار و کردارت اذیت و آزار مده؛ چون رسول خدا (درباره‌ی اذیت کردن همسایه، هشدار داده و می‌فرمایند:

«والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، وإله یؤمن، الذّي لا یأمن جاره بوائقه»«رواه البخاری»

«به خدا قسم ایمان ندارد؛ به خدا قسم ایمان ندارد؛ به خدا قسم ایمان ندارد؛ کسی که همسایه‌اش از شرّ او درامان نیست.»

در حدیثی دیگر می‌فرمایند:

«من كان یؤمن بالله والیوم الآخر، فلا یؤذ جاره» «رواه البخاری»

«کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، نباید همسایه‌اش را اذیت و آزار دهد.»

بر سر راه مردم، مخصوصاً همسایه‌هایت آشغال، پوست موز و هندوانه مینداز که باعث اذیت و آزار آنان می‌شود. مردی را می‌شناسم که به خاطر لیز خوردن روی پوست موز، پایش شکست و مدت شش ماه بستری شد.

تلاش کن اشیای آزاردهنده و مزاحم را از سر راه مردم، به ویژه همسایه‌هایت برداری، زیرا پیامبر ج در این باره می‌فرمایند:

«وتمیط الأذی عن الطّریق صدقةٌ» «متفق علیه»

«برداشتن موانع از سر راه مردم صدقه است.»

هر گاه همسایه‌ات دچار مصیبتی شد، با او همدردی کن و در کاستن غم و اندوهش وی را یاری نما. صدای رادیو را بلند نکن و برای تأمین آرامش همسایه‌ها به خانواده و میهمان هایت اجازه نده با صدای بلند صحبت کنند؛ مخصوصاً زمانی که یکی از همسایه‌ها بیمار و خسته است و به خواب و استراحت احتیاج دارد.