نکاتی که از این حدیث شریف استنباط می‌شود

۱- پیامبر ج بچه‌ها را دوست داشته و ابن عباس را پشت سر خود سوار نموده و او را با «ای پسر» صدا کرده است.

۲- رسول خدا ج به بچه‌ها دستور داده است از خدا اطاعت نموده و از نافرمانی او خودداری کنند تا در دنیا و آخرت خوشبخت شوند.

۳- چنانچه مؤمن حق خدا و حق مردم را ادا کند، خداوند به هنگام سختی‌ها او را نجات می‌دهد.

۴- ایجاد عقیده‌ی توحیدی در درون بچه‌ها؛ با فراخواندن خدا و درخواست کمک از او.

۵- تثبیت ایمان به قضا و قدر ـ چه خیر باشد چه شرّ ـ یکی از ارکان ایمان است.

۶- ایجاد روحیه خوش‌ بینی در کودک، تا با امید و شجاعت زندگی کند و فرد سودمندی برای جامعه باشد.