کتابنامه

(مدارکی که در این رساله از آنها نام برده‌ایم)

قرآن کریم کلام الهی

آسمان و جهان (السّماء والعالم) ارسطو

الشفاء ابوعلی سینا

النجاة ابوعلی سینا

الإشارات والتنبیهات ابوعلی سینا

عیون الحکمة ابوعلی سینا

التعلیقات ابوعلی سینا

دانشنامۀ علائی ابوعلی سینا

رساله اضحویّة في أمرالمعاد ابوعلی سینا

المبدأ و المعاد ابوعلی سینا

رسائل ابن سینا ابوعلی سینا

تسع رسائل في الحکمة واطبیعیّات ابوعلی سینا

اثبات النبّوات وتأویل رموزهم وأمثالهم ابوعلی سینا

رسالة في إقسام العلوم العقلیة ابوعلی سینا

رسالة في الحدود ابوعلی سینا

الحکومة في حجج المثبتین للماضي مبداء زمانیاً ابوعلی سینا

شرح الإشارات والتنبیهات نصیرالدین طوسی

فصول الاعتقاد نصیر‌الدین طوسی

شرح عیون الحکمه فخرالدین رازی

شرح الإشارات فخرالدین رازی

حکمه الإشراق شهاب‌الدین سهروردی

تهافه الفلاسفه ابوحامد غزالی

الملل والنّحل عبدالکریم شهرستانی

شبهات برقلس و ارسطو و ابن سینا و نقضها عبدالکریم شهرستانی

مصارعه الفلاسفه عبدالکریم شهرستانی

الآثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان بیرونی

بیرونی‌نامه ابوالقاسم قربانی

شرح حال نابغه‌ی شهیر ایران، ابوریحان علی اکبر دهخدا

الرّد علی المنطقییّن (نصیحه اهل‌الایمان فی‌الرّدّ علی منطق الیونان) احمدبن تیمیّه

فتاوی ابن صلاح ابن صلاح شهرزوی

تهافه التهافه ابوالولیدبن رشد

الأسفار الأربعه صدرالدین شیرازی

تعلیقات علی حکمه الاشراق صدرالدین شیرازی

حدوث العالم ابن غیلان

چهار مقاله نظام عروضی

منظومه ملاهادی سبزواری

لغت‌نامه علی‌اکبر دهخدا

مبانی فلسفه دکتر علی اکبر سیاسی

علم النفس ابن سینا و مقایسه‌ی آن با روانشناسی جدید دکتر علی‌اکبر سیاسی

مقدمه‌ی تاریخ علم جورج سارتن