صفحه نخست تاریخ اسلام چگونه هدایت یافتم؟ - چرا سنی شدم؟ عکس‌های قلابی و ساختگی از مرتضی راد مهر

عکس‌های قلابی و ساختگی از مرتضی راد مهر/

قابل ذکر است که یکی از سایت‌های رافضی به نام «باشگاه جوانان ایرانی»، عکس‌هایی را جعل و تزویر نموده‌اند تا با انتشار آنها در اینترنت سعی کنند تا شخصیت مرتضی رادمهر/ را یک شخصیت ساختگی جلوه دهند و به گمان خود مستمسکی برای انکار شخصیت شهید رادمهر داشته باشند و همین تصاویر توسط آیت الله قزوینی در شبکه‌ی ولایت مورد استناد قرار گرفت و اهل سنت را به دروغ متهم کردند که گویا این تصاویر را جعل و این شخصیت خیالی را خلق نموده‌اند و چنین شخصیتی در میان شیعیان وجود خارجی نداشته است. در صورتی که این عکسها توسط سایت‌های وابسته به خود آنان جعل و نشر شده است.

این هم چند نمونه از آن عکس‌ها جهت شناخت حقیقت شخصیت ساخته‌شده‌ی سایت‌های رافضی به خاطر پنهان‌کردن حقیقت و واقعیت حجت الإسلام والمسلمین دکتر مرتضی رادمهر/:

عکس‌ قلابی و ساختگی از مرتضی راد مهر

عکس‌ قلابی و ساختگی از مرتضی راد مهر

عکس‌ قلابی و ساختگی از مرتضی راد مهر

عکس‌ قلابی و ساختگی از مرتضی راد مهر