يادآوری

لازم به ذکر است که برادر عزیز ما حجت الإسلام مرتضى رادمهرس. در سال ۱۳۸۴ هـ.ش در پاکستان به شهادت رسید، از خداوند مسئلت می‌نماییم او را رحمت کند و قبر او را بوستانی از بوستان‌های بهشت قرار دهد. آمین