تذكر

خواننده عزیز، خواهر و برادر مسلمان خطاب به همگی شما:

کتاب مزبور درد نامه‌ای است از طرف مولف برای هموطنانم، به نسل امروز و فردا که دنبال حقیقت می‌گردند و از فریب و خرافاتهای مذهب‌تراشان بی‌بنیاد خسته شده‌اند تقدیم کرده‌ام، و هرگز خود را گمنام نخواهم کرد و بنده برای انجام هر نوع مصاحبه و مناظره در صورت لزوم حاضرم. إن شاء الله.

کتب و وسائل متعددی در این زمینه همچون:

ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن در جهان تشیع.

تحریف قرآن در دنیای تشیع.

آیا شیعه و سنی با هم برادر و برابراند؟

نسل سوخته (پیرامون عقیده و ایمان نسل جوان پس از انقلاب).

آماده چاپ است که إن شاء الله به دست حقیقت‌جویانی که به دنبال حقیقت هستند خواهد رسید. إن شاء الله.