صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۵- باب: النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ
باب [۵]: ...

۵- باب: النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ
باب [۵]: نذر کردن در طاعت

۲۱۴۸- عَنْ عَائِشَةَ ل، أَنِّ النَّبِيِّ ج قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» [رواه البخاری: ۶۶٩۶].

۲۱۴۸- از عائشهل روایت است که پیامبر خدا ج فرمودند:

«کسی که نذر کرد که از خدا اطاعت کند، از خدا اطاعت کند، و کسی که نذر کند که معصیت خدا را بکند، معصیت خدا را نکند» [۲٩۶].

[۲٩۶] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: اگر کس نذر می‌کند که پیج روز روزه بگیرد، به نذر خود وفا کند، و پنج روز روزه بگیرد، و اگر کسی نذر می‌کند که به کدام انسانی به دون حق ضرر می‌رساند، از ایک کارش منصرف گردد، و برایش ضرر نرساند.