صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱٠- باب: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ<...

۱٠- باب: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ
باب [۱٠]: بنده اگر عجله نکند دعایش قبول می‌شود

۲٠٧۸- وعَنْهُ س: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» [رواه البخاری: ۶۳۴٠].

۲٠٧۸- و از ابو هریرهس روایت است که پیامبر خدا ج فرموند: «اگر عجله نکنید دعای شما اجابت می‌شود، ولی [بنده] می‌گوید: دعا کردم و اجابت نشد» [۲۲۵].

[۲۲۵] هر دعایی که شرائط آن کامل باشد، اجابت می‌شود، و اجابت بر سه نوع است، اجابت معجل که متصل به دعا اجابت می‌شود، اجابت مؤجل که بعد از مدتی اجابت می‌گردد، و اجابت مؤخر که ثوابش در قیامت برای دعا کننده داده می‌شود.