صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۶- بابت: التَّسْلِيم عَلَى الصِّبْيَانِ
با...

۶- بابت: التَّسْلِيم عَلَى الصِّبْيَانِ
باب [۶]: سلام دادن بر اطفال

۲٠۶۲- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ س: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ج يَفْعَلُهُ» [رواه البخاری: ۶۲۴٧].

۲٠۶۲- روایت است که انس بن مالکس از نزد اطفالی گذشت، بر آن‌ها سلام داد و گفت که: پیامبر خدا ج چنین می‌کردند [۲۱٠].

[۲۱٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از فوائد سلام کردن بر اطفان آن است که اطفال را بر آداب اسلامی عادت می‌دهد، و می‌آموزند که باید رهگذر بر دیگران سلام بدهد، امام عینی/ می‌گوید: اگر طفل خوش صورت باشد، نباید بر او سلام داد، زیرا احتمال دارد که این سلام دادن، منجر به فتنه گردد، از این حدیث و از احادیث دیگری که در این مورد آمده است، دانسته می‌شود که: سلام دادن سنت، ورد سلام، واجب است.