صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱۵- باب: الرِّفْقِ فِي الأَمْر كُلِّهِ
باب...

۱۵- باب: الرِّفْقِ فِي الأَمْر كُلِّهِ
باب [۱۵]: مدارا در همۀ کارها

۲٠۲۵- عَنْ عائِشَةَ ل قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» [رواه البخاری: ۶٠۲۴].

۲٠۲۵- از عائشهل روایت است که گفت: پیامبر خدا ج فرمودند: «خداوند مدارا، و میانه روی را در همۀ کارها دوست دارد» [۱٧۵].

[۱٧۵] و از همینجا است که گفته‌اند: احکام دین اسلام بین افراط و تفریط است، و کسانی که در امور دین و دنیا میانه روی می‌کنند، کسانی‌اند که به سعادت دارین نائل می‌شوند، و با لمقابل کسانی که در دین و یا دنیا افراط می‌کنند، سبب ایجاد مشکلات برای خود و احیانا برای دیگران نیز می‌شوند.