صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱٧- باب: الذَّرِيرَةِ
باب [۱٧]: خوشبوئی مخ...

۱٧- باب: الذَّرِيرَةِ
باب [۱٧]: خوشبوئی مخلوط

۲٠٠۴- عَنْ عَائِشَةَ، ل: قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ج بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ» [رواه البخاری: ۵٩۳٠].

۲٠٠۴- از عائشهل روایت است که گفت: پیامبر خدا ج را در (حجة الوداع) با دست خود از خوشبوئی که مخلوط بود، در وقت احرام بستن و در وقت بیرون شدن از احرام، عطر زدم [۱۶٠].

[۱۶٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از خوشبوئی مخلوط، عطری است که از چندین عطر ترکیب شده باشد. ۲) عائشهل پیامبر خدا ج را پیش از داخل شدن به احرام عطر میزد، نه هنگام احرام داشتن، زیرا استعمال عطر در هنگام احرام داشتن روا نیست، چه محرم خودش خود را عطر بزند، و چه شخص دیگری او را عطر بزند.