صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱۶- باب: مَنْ لا يَرُدَّ الطِّيبَ
باب [۱۶]...

۱۶- باب: مَنْ لا يَرُدَّ الطِّيبَ
باب [۱۶]: کسی که خوشبوئی را رد نمی‌کرد

۲٠٠۳- عَنْ أَنَسٍ س: أَنَّ النَّبِيَّ ج «كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ» [رواه البخاری: ۵٩۲٩].

۲٠٠۳- از انسس روایت است که پیامبر خدا ج خوشبوئی را رد نمی‌کردند.