صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱۲- باب: الخِضَابِ
باب [۱۲]: رنگ دادن [مو]...

۱۲- باب: الخِضَابِ
باب [۱۲]: رنگ دادن [مو]

۱٩٩۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س قَالَ النَّبِيُّ ج: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» [رواه البخاری: ۵۸٩٩].

۱٩٩۸- از ابو هریرهس روایت است که پیامبر خدا ج فرمودند: «یهود و نصاری [سر وریش خود را] رنگ نمی‌کنند، شما با آن‌ها مخالفت کنید [۱۵۸].

[۱۵۸] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) طوری که علماء گفته‌اند، این امر برای استحباب است نه وجوب. ۲) در نزد بعضی از علماء رنگ کردن سر وریش به رنگ سیاه جواز ندارد. ۳) صاحب (فتح المبدی) می‌گوید: اولین کسی که از غیر عرب‌ها ریش خود را رنگ کرد، فرعون، و اولین کسی که از عرب‌ها ریش خود را رنگ کرد عبدالمطلب بود.