صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱۱- باب: إِعْفَاءِ اللِّحى
باب [۱۱]: کامل ...

۱۱- باب: إِعْفَاءِ اللِّحى
باب [۱۱]: کامل گذاشتن ریش

۱٩٩٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ب، عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» [رواه البخاری: ۵۸٩۲].

۱٩٩٧- از ابن عمرب از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند: «با مشرکین مخالفت کنید، ریش‌های خود را نگه دارید و سبیل‌های خود را کم کنید [۱۵٧].

[۱۵٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) بهتر آن است که (سبیل) چیده شود، و تراشیده نشود. ۲) ریش اگر بسیار دراز و عریض باشد، اگر از اطرافش گرفته شود باکی ندارد، روایت است که ابن عمرب بعد از عمره کردن ریش خود را قبضه می‌کرد، و آنچه را که از قبضه بیشتر بود، می‌گرفت.