صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۵- باب: عِيَادَةِ المَرِيضِ
باب [۵]: عیادت...

۵- باب: عِيَادَةِ المَرِيضِ
باب [۵]: عیادت مریض

۱٩۵۶- عَنْ جَابِرٍ س، قَالَ: «جَاءَنِي النَّبِيُّ ج يَعُودُنِي، لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ» [رواه البخاری: ۵۶۶۴].

۱٩۵۶- از جابرس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج، عیادتم آمدند، نه بر قاطری سوار بودند و نه بر اسپی.