صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ٩- باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة
باب [٩]: آشا...

٩- باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة
باب [٩]: آشامیدن به دو، و یا سه نفس

۱٩۴۵- عَنْ أَنَسٍ س، «أَنَّ النَّبِيَّ ج كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا» [رواه البخای: ۵۶۳۱].

۱٩۴۵- از انسس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج [هنگام آب نوشیدن] سه بار نفس می‌کشیدند.