صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ٧- باب: الشُّرْبِ قَائِماً
باب [٧]: آشامید...

٧- باب: الشُّرْبِ قَائِماً
باب [٧]: آشامیدن ایستاده

۱٩۴۱- عَنْ عَلِيٌّ س عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ بِمَاءٍ «فَشَرِبَ قَائِمًا» فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ج فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ» [رواه البخاری: ۵۶۱۵].

۱٩۴۱- از علیس روایت است که در (باب الرحبه) [در کوفه] برایش آبی آوردند، او آن آب را در حالت ایستاده نوشید و گفت: بعضی از مردم نوشیدن را در حالت ایستاده مکروه می‌پندارند، و من خودم پیامبر خدا ج را دیدم که به همین طریقی که من آب نوشیدم، آب نوشیدند.

۱٩۴۲- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ب قَالَ: «شَرِبَ النَّبِيُّ ج قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ» [رواه البخای: ۵۶۱٧].

۱٩۴۲- از ابن عباسب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج ایستاده از آب زمزم نوشیدند، [از این جهت سنت است که آب زمزم ایستاده نوشیده شود].