صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۲- باب: مَنْ أكَلَ حَتَّى شَبعَ
باب [۲]: ک...

۲- باب: مَنْ أكَلَ حَتَّى شَبعَ
باب [۲]: کسی که خورد، تا سیر شد

۱۸۸٩- عَنْ عَائِشَةَ، ل: «تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ج حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالمَاءِ» [رواه البخاری: ۵۳۸۳].

۱۸۸٩- از عائشهل روایت است که گفت: پیامبر خدا ج هنگامی وفات نمودند که از آب و خرما سیر شده بودیم [۵٩].

[۵٩] یعنی: پیش از این وقت، حتی از آب و خرما نیز سیر نمی‌شدیم، در روایات دیگری آمده است که: یک‌ماه و دوماه و سه‌ماه می‌گذشت، و در هیچ کدام از خانه‌های ازواج مطهرات آتشی بر افروخته نمی‌شد.