صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۲۸- باب: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ...

۲۸- باب: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
باب [۲۸]: وقتی که دختر بکر را بر زن ثیب به نکاح بگیرد

۱۸۶۳- عَنْ أَنَسٍ س - قَالَ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ج - وَلَكِنْ قَالَ: «السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا» [رواه البخاری: ۵۲۱۳].

۱۸۶۳- از انسس روایت است که گفت: اگر بخواهم می‌توانم بگویم که پیامبر خداج فرمودند، ولی گفت: سنت این است که اگر کسی دختر بِکری را به نکاح گرفت هفت شب نزدش بماند، و اگر زن بیوۀ را به نکاح گرفت، سه شب. [بعد از آن نوبت را بین همسرانش مراعات نماید].