صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۲۱- باب: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
...

۲۱- باب: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
باب [۲۱]: کسی که به کم‌تر از بُزی عروسی کرده است

۱۸۵۶- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، ل قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ج عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» [رواه البخاری: ۵۱٧۲].

۱۸۵۶- از صفیۀ بنت شَیبهل روایت است که گفت: پیامبر خدا ج با بعضی از همسران خود، به دو (مُد) جو عروسی کردند [۳٠].

[۳٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) هر (مُد) به وزن فعلی مساوی (٩۱٠) نه صد و ده گرام است، بنابراین، مقدار جوی که پیامبر خدا ج به آن عروسی کرده بودند به وزن فعلی (یک کیلو و هست صد و بیسد) گرام می‌شود. ۲) دعوت دادن در عروسی سنت است، و بعضی از علماء آن را واجب می‌دانند.