صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۲٠- باب: الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
باب [...

۲٠- باب: الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
باب [۲٠]: عروسی کردن ولو آنکه به یک بُزی باشد

۱۸۵۵- عَنْ أَنَسٍ، س قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ج عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ» [رواه البخاری: ۵۱۶۸].

۱۸۵۵- از انسس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج به هیچ کدام از همسران خود مجلس عروسی را که برای زینبل تدارک دیدند، تدارک ندیده بودند، با زینب به یک بُز عروسی کردند.