صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد پنجم ۱۱- باب: حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ
ب...

۱۱- باب: حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ
باب [۱۱]: خوش آوازی در قراءت

۱۸۲۳- عَنْ أَبِي مُوسَى س، عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» [رواه البخاری: ۵٠۴۸].

۱۸۲۳- از ابوموسی از پیامبر خدا ج روایت است که برایش گفتند: «ای ابوموسی! برایت مزماری از مزامیر داود داده شده است» [۳٩۲].

[۳٩۲] یعنی: بمانند داود÷ خوش آواز هستی، از ابن عباسب روایت است که آواز داود÷ آن‌چنان خوش و مؤثر بود، که بسیاری از کسانی که در مجلس زبور خواندنش حضور داشتند، از خود رفته و بی‌هوش می‌شدند.