سُورَةُ الْكَوْثَرِ
سورۀ کوثر [۳٧۲]

[۳٧۲] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (کوثر) مکی، است. ۲) این سورۀ دارای (۱) رکوع، و (۳) سه آیت، و (۱۱) یازده کلمه، و (۳٧) سی وهفت حرف، و (۱۸) نقطه است.