٧۸- باب: قَوله تَعَالَى: ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ
باب [٧۸]: قوله تعالی: ﴿به حالات گوناگونی مواجه خواهید شد

۱۸٠٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب: قالَ ﴿لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ «حَالًا بَعْدَ حَالٍ»، قَالَ: «هَذَا نَبِيُّكُمْ ج» [رواه البخاری: ۴٩۴٠].

۱۸٠٠- از ابن عباسب روایت است که گفت: معنی این قول خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿به حالات گوناگونی مواجه خواهید شد این است که: حالتی بعد از حالت دیگری بر شما خواهد آمد، این معنی را پیامبر خدا ج گفته‌اند [۳۶۴].

[۳۶۴] در اینکه مراد از یک حالت به حالت دیگر شدن چیست؟ سخنانی زیادی گفته‌اند، بعضی می‌گویند که مراد از آن حالت قیامت است، و کلبی می‌گوید که مراد از آن این است که مردم می‌میرند و زنده می‌شوند، و باز می‌میرند و زنده می‌شوند، و ابن عباسب می‌گوید: مراد از آن مردن، و زنده شدن، و حساب دادن است، و عکرمه می‌گوید: مراد از آن، حالت شیر خوارگی، و بعد از آن حالت طفولیت، و بعد از آن حالت جوانی، و بعد از آن حالت پیری است، والله تعالی أعلم.