سُورَةُ الْمـُطَفِّفِينَ
سورۀ مطففین [۳۶٠]

[۳۶٠] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) در مکی، بودن و مدنی بودن سورۀ (مطففین) بین علماء اختلاف است، و راجح آن است که مدنی است، و امام سخاوی/ می‌گوید: این سورۀ بعد از سورۀ (عنکبوت) نازل شده، از ابن عباسب روایت است که: چون پیامبر خدا ج به مدینه آمدند، دیدند که این مردم از نگاه کیل و وزن از بدترین مردمان هستند، خداوند متعال ﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ را نازل ساخت، و همان بود که این مردم کیل و وزن خود را اصلاح ساختند. ۲) این سورۀ دارای (۱) یک رکوع، و (٧۸٠) هفت صد وهشتاد حرف، و (۱۶٩) یک صد وشصت ونه کلمه، و (۳۶) سی وشش آیت، و (۳۵۸) وسه صد وپنجاه وهشت نقطه است.