سُورَةُ الْقَلَمِ
سورۀ قلم [۳۵۴]

[۳۵۴] سورۀ (قلم) مدنی است، ابن ندیم از ابن عباسب روایت است که گفت: این سوره تا ﴿سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلۡخُرۡطُومِ مکی، و بعد از این آیه تا ﴿لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ، مدنی است، و امام سخاوی/ می‌گوید: این سوره بعد از سورۀ (مزمل)، و پیش از سورۀ (مدثر) نازل شده است. ۲) این سورۀ دارای (۲) دو رکوع، و (۵۲) پنجاه ودو آیت، و (۳٠۶) سه صد وشش کلمه، و (۱۲٩۵) یک هزار و دوصد ونود وپنج حرف، و (۵٩۳) پنج صد ونود سه نقطه است.