سُورَةُ الْقَمَرِ
سورۀ قمر [۳۴۱]

[۳۴۱] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (قمر) – جز سه آیت آن – مکی است، و این سه آیت عبارت‌اند از: ﴿أَمۡ يَقُولُونَ نَحۡنُ جَمِيعٞ مُّنتَصِرٞ تا ﴿بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَٱلسَّاعَةُ أَدۡهَىٰ وَأَمَرُّ. ۲) این سورۀ دارای (۳) سه رکوع، و (۵۵) پنجاه وپنج آیت، و (۱۴۸) یک صد وچهل وهشت کلمه، و (۱۴۸۲) یک هزار وچهار صد وهشتاد ودو حرف، و (۶٧۱) وشش صد وهفتاد ویک نقطه است.