سُورَة الزُّمَرِ
سورۀ زُمر [۳۱۸]

[۳۱۸] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (زمر) مکی است مگر دو آیت آن، یکی: ﴿۞قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ، و دیگری: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ، امام سخاوی/ می‌گوید: این سورۀ بعد از سورۀ (سبأ) و پیش از سورۀ (مؤمن) نازل شده است. ۲) این سورۀ دارای (۸) هشت رکوع، و (٧۵) هفتاد وپنج آیت، و (۱۱۸۴) یک هزار و یک صد وهشتاد وچهار کلمه، و (۴٩۶۵) چهار هزار ونه صد وشصت وپنج حرف، و (۲۲۸٩) دو هزار و دو صد وهشتاد ونه نقطه است.