صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد پنجم سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ [الإسْرَاءِ]
سو...

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ [الإسْرَاءِ]
سورۀ بنی اسرائیل [۲۸٩]

[۲۸٩] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ بنی اسرائیل مکی است، مگر هشت آیت آن که مدنی است، و هشت آیت مدنی آن از آیۀ کریمه: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفۡتِنُونَكَ شروع و به آخر سورۀ ختم می‌شود، و این سورۀ بعد از سورۀ قصص، و پیش از سورۀ یونس نازل گردیده است. ۲) این سورۀ دارای (۱۲) دوازده رکوع، و (۱۱۱) یک صد ویازده آیت، و (۱۵۸۲) یک هزار و پنج صد وهشتاد ودو کلمه، و (۶٧۱٠) شش هزار وهفت صد وده حرف، و (۲٩۸٩) دو هزار ونه صد وهشتاد ونه نقطه است.