سُورَةُ الأَنْفَالِ
سورۀ انفال [۲٧۸]

[۲٧۸] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: ۱) سورۀ انفال به استثنای پنج آیت آن، مدنی است، و این پنج آیت عبارت اند از: ﴿۞إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ تا آخر این دو آیت، و از ﴿وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تا ﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٖ، و آیه ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ مورد اختلاف است، بعضی آن را مکی، و عدۀ مدنی می‌دانند. ۲) این سوره پیش از سورۀ آل عمران، و بعد از سورۀ بقره نازل گردید. ۳) این سوره دارای (۱٠) ده رکوع، (٧۵) هفتاد وپنج آیت، و (۱۲۵۳) و یک هزار ودو صد وپنجاه ودو کلمه، و (۵۵۲۲) پنج هزار و پنج صد وبیست ودو حرف، و (۲۴۲٧) دو هزار وچهار صد وبیست وهفت نقطه است.