سورَة الأَعْرَافِ
سورۀ اعراف [۲٧۶]

[۲٧۶] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: در اینکه سورۀ اعراف مکی و یا مدنی است، اختلاف نظر وجود دارد، ابوعباس در (مقامات التنزیل) می‌گوید که: سورۀ اعراف مکی است، و کلبی می‌گوید که پانزده آیت آن مدنی است، و این آیات مدنی عبارت اند از: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ تا ﴿وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ، و از ﴿وَسۡ‍َٔلۡهُمۡ عَنِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَتۡ حَاضِرَةَ ٱلۡبَحۡرِ تا ﴿وَدَرَسُواْ مَا فِيهِۗ ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ و این سورۀ دارای (۲۴) بیست وچهار رکوع، و (۲٠۶) دوصد وشش آیت، و (۳۳۸٧) سه هزار وسه صد وهشتاد وهفت کلمه، و (۱۴۶۳۵) چهارده هزار وشش صد وسی پنج حرف، و (۶۶٠۴) شش هزار و شش صد وچهار نقطه است.