صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد پنجم ۲۴- باب: عُمْرَةُ القَضَاءِ
باب [۲۴]: عمرۀ...

۲۴- باب: عُمْرَةُ القَضَاءِ
باب [۲۴]: عمرۀ قضائی

۱۶۵۶- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ج مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ» [روه البخاری: ۴۲۵۸].

۱۶۵۶- از ابن عباسب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج در حالی که احرام داشتند با میمونهل ازدواج نمودند، ولی هنگام عروسی از احرام برآمده بودند، و میمونهل در منطقه (سَرِف) وفات یافت [۱۶٩].

[۱۶٩] ازدواج پیامبر خدا ج با میمونهل در سال هفتم هجری در منطقه (سَرِف) واقع گردید، و باز در همین منطقه (سَرِف) بود که میمونهل در سال شصت ویک، و یا شصت وسه هجری وفات نمود، و احکام متعلق به این حدیث، در حدیث (۸٩۳) قبلاً گذشت.