صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد پنجم ۲۳- باب: فَضْلُ دُورِ الأَنْصَارِ
باب [۲۳]...

۲۳- باب: فَضْلُ دُورِ الأَنْصَارِ
باب [۲۳]: فضیلت خانه‌های انصار

۱۵۶۱- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ س عَنِ النَّبِيِّ ج، قَالَ: إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ فَذَكَرَ الحديث، و قَدْ تَقَدَّم ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِلنَّبِىَّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخِيَارِ» [رواه البخاری: ۳٧٩۱].

۱۵۶۱- از ابو حمیدس از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند: «بهترین خانواده‌های مردم انصار... – و بقیۀ حدیثی را که قبلا گذشت ذکر نمود- [۴۴].

بعد از آن گفت که سعد بن عبادهس برای پیامبر خدا ج گفت: یا رسول الله! فضیلت خانواده‌های انصار ذکر شده است، [ولی] ما در اخیر ذکر شده‌ایم.

فرمودند: «آیا برای شما همین قدر کافی نیست که از برگزیدگان باشید» [۴۵]؟

[۴۴] و تمام حدیث چنین می‌شود که بهترین خانواده‌های انصار، خانواده‌های بنی عبد الأشهل، بعد از آن خانواده‌های بنی ساعده، بعد از آن خانواده‌های بنی حارث بن خزرج است، و همه خانواده‌های انصار مردم خوبی هستند، و بقیۀ حدیث به شمارۀ (٧۵۴) قبلا در کتاب زکات، گذشت. [۴۵] یعنی: بعد از اینکه در صف بر گزیدگان قرار گرفتید، فرقی نمی‌کند که در اخیر ذکر گردید یا در اول.