۲٠- باب: قَوْلِ النَّبِيِّ ج: «لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءاً مِنَ الأنْصَارِ»
باب [۲٠]: این گفتۀ پیامبر خدا ج که «اگر فضیلت هجرت نمی‌بود من شخصی از انصار بودم»

۱۵۵۶ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س عَنِ النَّبِيَّ ج قالَ: «لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَار» [رواه البخاری: ۳٧٧٩].

۱۵۵۶- از ابوهریرهس پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند: «اگر فضیلت هجرت نمی‌بود، من شخصی از انصار می‌بودم [۴۲].

[۴۲] یعنی: اگر خصوصیت و شرف هجرت نمی‌بود، من میخواستم که شخصی از انصار باشم، و این دلالت بر این دارد که برای انصار در قلب پیامبر خدا ج مقام بس والایی بود، تا جاییکه آرزو داشتند که یکی از انصار باشند، و با این هم چون مرتبۀ هجرت از مرتبۀ نصرت بالاتر است، پیامبر خدا ج مهاجر بودن را بر انصار بودن ترجیح دادند.