صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۴۱- باب: هَلْ یَخُصُّ مِنَ الأَیَّامِ شَیْئًا

۴۱- باب: هَلْ یَخُصُّ مِنَ الأَیَّامِ شَیْئًا
باب [۴۱]: آیا روز‌های معینی را باید روزه گرفت؟

٩۶۸- عَن عَائِشَةَ ل أَنَّهَا سُئِلَت: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ج، يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ج يُطِيقُ [رواه البخاری: ۱٩۸٧].

٩۶۸- از عائشهل روایت است که کسی از وی پرسید: آیا پیامبر خدا ج روزهای معینی را روزه می‌گرفتند؟

گفت: نه، [بلکه] عمل‌شان دوامدار بود، و کدام یک از شما طاقت و تحمل پیامبر خدا ج را دارید؟ [۳۲۵].

[۳۲۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: قصد عائشهل این بود که پیامبر خدا ج روزهای دیگری را غیر از روزهای که دارای فضیلت است، و برای همگان بیان کرده‌اند، روزه نمی‌گرفتند، و از جملۀ روزهای که دارای فضیلت خاصی است، روز عرفه، روز عاشوراء، روز پنج شنبه و دو شنبه در هر هفته، روز‌های سیزدهم، چهاردهم، و پانزدهم از هر ماه، نُه روز اول ذی الحجه، و بعضی از روز‌های ماه شعبان، و غیره.